Kenniscentrum   Dynamisch Werken

Overname activiteiten door KantoorFITNESS

Healthy Office Academy

Samen op weg naar een dynamisch en gezonder kantoor

De Healthy Office Academy is uw toegang tot de kennis van Kenniscentrum Dynamisch Werken.

Deze rubriek zal de komende maanden verder worden aangevuld.


Één van de activiteiten van de Healthy Office Academy zijn Kennissessies

Op dit moment zijn de volgende lezingen en kennissessie gepland:

Donderdag 30 maart:


Kennissessie Dynamisch Werken.

Met medewerking van: Drs. Ellen J. Snoek - Huisman, Prof. Dr. Leonard Hofstra en Jan Beltman

Locatie: Markant Nederland Elzenkade 1, 3992 AD  Houten

Inloop vanaf 14.30 uur programma 15.00 - 17.30 uur.


Deelnemen? Neem contact op en vraag uw voucher aan voor gratis toegang.

              

Kennissessie Dynamisch Werken

Kantoormedewerkers zitten te veel en te lang. Dit brengt forse gezondheidsrisico's met zich mee, zoals vergrote kans op obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.

De doelgroep zijn directies, managers en beïnvloeders die zich oriënteren op betere gezondheid op kantoor gefinancierd door verhoging van productiviteit en werving en behoud van schaars personeel.   

Het thema is de invloed van sedentair gedrag en voeding op gezondheid en productiviteit van kantoor medewerkers. Wat is het verband tussen langdurig zitten, voeding en chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, dementie, darmkanker.

Doel is ook contact leggen met en inspireren van advies gevende professionals als ergonomen, arbo-deskundigen, HRM adviseurs en fysio-therapeuten.  Bij transities naar gezond en productief werken is in de visie van Markant ondersteuning door professionals doorslaggevend voor het rendement van investeringen in kantoorinrichting.

Deelnemen? Neem contact op en vraag uw voucher aan voor gratis toegang.

 

De volgende Kennissessies worden momenteel gepland:

  • Dynamisch zitten, hoe zit dat?
  • Lichamelijke klachten versus Dynamisch Werken.

Interesse? Neem contact op en wij houden u op de hoogte.