Kenniscentrum   Dynamisch Werken

Onderdeel KantoorFITNESS

Sedentair Gedrag


Met sedentair gedrag worden activiteiten bedoeld, waarbij het energieverbruik niet boven het rustmetabolisme (1.0-1.5 MET) uitkomt.


Tijdens zittend gedrag, zoals tv kijken, beeldschermwerk en -vermaak, verbruikt het lichaam bijna geen calorieën.  Het energieverbruik komt dan amper boven het rustmetabolisme (energieverbruik in rust) uit. Ter vergelijking: als je jogt verbruikt het lichaam zeven keer zoveel energie als in rust en bij hardlopen 23 keer zoveel.

 

Wat zijn de effecten van langdurig zitten op je gezondheid? En wanneer ga je dat dan merken?

Hiernaar vindt veel onderzoek plaats. Er is bewijs dat er gezondheidseffecten optreden bij mensen die langdurig zittend TV kijken. Zo vergroot langdurig zitten de kans op vroegtijdig overlijden en zijn er aanwijzingen dat dit het risico op de ontwikkeling van ziekten als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten vergroot.  (Bron: Kenniscentrum Sport)

 

Wat is Dynamisch Werken?